Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Dolné Motešice
IČO
31116299
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
26. 09. 1996
Registračné číslo
R-0018/309
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Dolné Motešice 57, 91326 Motešice
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Matúš Milan Člen od: 26. 09. 1996
Hruboš Alexander, Ing. Člen od: 07. 04. 2011
Púčik Pavol Predseda od: 04. 04. 2007
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Gründel Marcel Predseda od: 08. 04. 2019
Gamská Helena Člen od: 07. 04. 2011
Dlábiková Katarína Člen od: 08. 04. 2019
Konanie
Matúš Milan podľa Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v nesk. znení od: 09. 02. 2014
Hruboš Alexander, Ing. podľa Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v nesk. znení od: 09. 02. 2014
Púčik Pavol podľa Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v nesk. znení od: 09. 02. 2014
Listy vlastníctva
k.ú. DOLNÉ MOTEŠICE č. LV 412