Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárska spoločnosť, pozem. spol. Radiša
IČO
35606509
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
25. 03. 1996
Registračné číslo
R-0003/301
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Žitná - Radiša 185, 956 41 Uhrovec
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Botka Igor Člen od: 25. 02. 2019
Dúbravka Vladimír Člen od: 25. 02. 2019
Ondrka Branislav Predseda od: 25. 02. 2019
Botková Beáta Člen od: 02. 03. 2020
Mitalová Vlasta Člen od: 25. 02. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Boďo Jozef Predseda od: 25. 02. 2019
Hrčka Ľubomír Člen od: 25. 02. 2019
Dúbravka Tomáš Člen od: 02. 03. 2020
Ondrka Jozef Člen od: 25. 02. 2019
Konanie
Ondrka Branislav Štatutárnym a výkonným orgánom spoločenstva je výbor. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor spoločenstva, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. od: 25. 02. 2019
Mitalová Vlasta Zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. od: 25. 02. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. RADIŠA č. LV 331