Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Lazisku
IČO
42388376
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
24. 07. 2008
Registračné číslo
R-0046/505
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Lazisko 140, 032 11 Lazisko
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Pauko Miroslav Člen od: 28. 06. 2019
Pauko Pavel, Ing. Člen od: 28. 06. 2019
Tomčík Pavol, Mgr. Člen od: 28. 06. 2019
Kelovský Ivan Člen od: 28. 06. 2019
Sládečková Lýdia Člen od: 28. 06. 2019
Urban Pavel, Ing. Predseda od: 28. 06. 2019
Moravčík Vladimír Člen od: 28. 06. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Milan Pavol Člen od: 28. 06. 2019
Droppa Dušan Predseda od: 28. 06. 2019
Staroňová Eva Člen od: 28. 06. 2019
Konanie
Tomčík Pavol, Mgr. v celom rozsahu, ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru. od: 28. 06. 2019
Urban Pavel, Ing. V celom rozsahu, ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru. od: 28. 06. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. LAZISKO č. LV 552
k.ú. LAZISKO č. LV 420
k.ú. LAZISKO č. LV 551
k.ú. LAZISKO č. LV 549
k.ú. LAZISKO č. LV 507
k.ú. LAZISKO č. LV 476
k.ú. LAZISKO č. LV 465
k.ú. LAZISKO č. LV 555
k.ú. LAZISKO č. LV 561
k.ú. DÚBRAVA č. LV 864
k.ú. LAZISKO č. LV 672
k.ú. LAZISKO č. LV 478
k.ú. LAZISKO č. LV 558
k.ú. LAZISKO č. LV 557
k.ú. LAZISKO č. LV 591
k.ú. LAZISKO č. LV 559
k.ú. LAZISKO č. LV 556
k.ú. LAZISKO č. LV 540
k.ú. LAZISKO č. LV 603
k.ú. LAZISKO č. LV 554
k.ú. LAZISKO č. LV 562
k.ú. LAZISKO č. LV 451
k.ú. LAZISKO č. LV 560
k.ú. LAZISKO č. LV 553
Pozemkové spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť