Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo Šašová
IČO
36162078
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
29. 04. 1997
Registračné číslo
R-0041/BJ
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Šašová 14, 086 12 Šašová
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Andrejovský Milan Náhradník od: 09. 06. 2019
Andrejovský Ján, Ing. Člen od: 09. 06. 2019
Bučko Juraj, Ing. Predseda od: 09. 06. 2019
Andrejovský Andrej Člen od: 09. 06. 2019
Andrejovský Milan Náhradník od: 09. 06. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Marušin Milan Člen od: 09. 06. 2019
Diky Emil Predseda od: 09. 06. 2019
Ivanko Ján Náhradník od: 09. 06. 2019
Guba Milan Náhradník od: 09. 06. 2019
Buriaková Emília Člen od: 09. 06. 2019
Konanie
Andrejovský Ján, Ing. podpredseda od: 09. 06. 2019
Bučko Juraj, Ing. predseda od: 13. 03. 2014
Listy vlastníctva
k.ú. ŠAŠOVÁ č. LV 165