Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1.
IČO
37847261
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
11. 11. 2003
Registračné číslo
R-1/200
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Šoporňa 1179, 925 52 Šoporňa
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Blahová Viera, Ing. Člen od: 22. 02. 2014
Ferenc Jozef, Ing. Člen od: 03. 03. 2018
Kiš Stanislav Predseda od: 22. 02. 2014
Blaho Igor, Ing. Člen od: 22. 02. 2014
Štrpka Ivan Člen od: 22. 02. 2014
Belúchová Zuzana Člen od: 03. 03. 2018
Ferenc Marián, Ing. Člen od: 22. 02. 2014
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Šmátrala Kamil, Mgr. Predseda od: 05. 06. 2021
Machová Lucia Člen od: 03. 03. 2018
Vozár Henrich Člen od: 03. 03. 2018
Konanie
Kiš Stanislav od: 22. 02. 2014
Belúchová Zuzana od: 03. 03. 2018
Listy vlastníctva
k.ú. ŠOPORŇA č. LV 4765
k.ú. ŠOPORŇA č. LV 4687
k.ú. ŠOPORŇA č. LV 4749
k.ú. ŠOPORŇA č. LV 5994
k.ú. ŠOPORŇA č. LV 6033
k.ú. ŠOPORŇA č. LV 5140
k.ú. ŠOPORŇA č. LV 5105