Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárska obec Babkov, pozemkové spoločenstvo
IČO
42388732
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
27. 06. 2014
Registračné číslo
R- 0103/511
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Babkov 126, 013 11 Lietavská Lúčka
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Barčiak Pavel Člen od: 14. 04. 2019
Ševčíková Božena Člen od: 14. 04. 2019
Koššová Božena Predseda od: 14. 04. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Škorík František Člen od: 14. 04. 2019
Makuka Miroslav Predseda od: 14. 04. 2019
Pekár Pavol Člen od: 14. 04. 2019
Konanie
Barčiak Pavel Zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti, podpisuje právne úkony s predsedom. od: 07. 06. 2019
Ševčíková Božena Zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti, podpisuje právne úkony s predsedom od: 14. 04. 2019
Koššová Božena Všetky úkony za spoločenstvo od: 14. 04. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. BABKOV č. LV 883
k.ú. BABKOV č. LV 884