Detail pozemkového spoločenstva


Názov
URBÁR, pozemkové spoločenstvo TURANY
IČO
17061776
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
25. 04. 1996
Registračné číslo
R-0038/506
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Oslobodiťeľov 139, 038 53 Turany
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Líška Miloš Člen od: 13. 09. 2016
Slávik Pavol, MUDr. Člen od: 13. 09. 2016
Kapusta Ľuboslav, Ing. Predseda od: 13. 09. 2016
Pavelica Jaroslav Člen od: 13. 09. 2016
Bochnička Peter Člen od: 13. 09. 2016
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Zábronský Rastislav, MVDr. Člen od: 13. 09. 2016
Hnilická Zuzana, Ing. Predseda od: 13. 09. 2016
Hlavatý Jaroslav, Ing. Člen od: 13. 09. 2016
Konanie
Líška Miloš Štatutárny zástupca spoločenstva s právom podpisu je predseda a podpredseda, ktorí zastupujú spoločenstvo navonok v konaní s fyzickými a právnickými osobami. od: 13. 09. 2016
Kapusta Ľuboslav, Ing. Štatutárny zástupca spoločenstva s právom podpisu je predseda a podpredseda, ktorí zastupujú spoločenstvo navonok v konaní s fyzickými a právnickými osobami od: 13. 09. 2016
Listy vlastníctva
k.ú. TURANY č. LV 3908
Pozemkové spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť