Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Antalíkovská lesná spoločnosť Slatinka, pozemkové spoločenstvo
IČO
42314283
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
13. 03. 2014
Registračné číslo
R-0066/607
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Gagarinova 30, 984 03 Lučenec
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Žarnovičan Ján, Ing. Člen od: 24. 02. 2019
Marková Zuzana Člen od: 24. 02. 2019
Antalík Dušan, MVDr. Predseda od: 24. 02. 2019
Hercegová Ľubica Člen od: 24. 02. 2019
Paál Milan Člen od: 24. 02. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Národová Danuška, Ing. Člen od: 24. 02. 2019
Hrúz Dušan Člen od: 24. 02. 2019
Antalíková Miroslava, Ing., PhD. Predseda od: 24. 02. 2019
Konanie
Žarnovičan Ján, Ing. stanovený v zmluve o pozemkovom spoločenstve a Dodatku č.1 ,schválenom na zhromaždení dňa 23.02.2019 od: 24. 02. 2019
Antalík Dušan, MVDr. stanovený v zmluve o pozemkovom spoločenstve a Dodatku č. 1, schválenom na zhromaždení dňa 23.02.2019 od: 24. 02. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. OPATOVÁ PRI LUČENCI č. LV 6819
k.ú. OPATOVÁ PRI LUČENCI č. LV 5948
k.ú. OPATOVÁ PRI LUČENCI č. LV 6346
k.ú. OPATOVÁ PRI LUČENCI č. LV 6013
k.ú. OPATOVÁ PRI LUČENCI č. LV 6345
k.ú. OPATOVÁ PRI LUČENCI č. LV 6753
Spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností