Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová
IČO
42222745
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
18. 09. 2012
Registračné číslo
R-0055/505
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Hrdinov SNP 1074/1B, 031 05 Liptovský Mikuláš
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Gonda Jozef Člen od: 23. 01. 2022
Krivoš Kazimír Predseda od: 23. 01. 2022
Biath Ladislav, Ing. Člen od: 23. 01. 2022
Hrtko Tomáš, Ing. Člen od: 23. 01. 2022
Jančia Iveta, Mgr. Člen od: 23. 01. 2022
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Ondrejka Peter Člen od: 23. 01. 2022
Jambrich Milan Predseda od: 23. 01. 2022
Čerstvík Jaroslav Člen od: 23. 01. 2022
Konanie
Krivoš Kazimír V celom rozsahu, ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru a to spravidla predsedu a tajomníka. od: 23. 01. 2022
Listy vlastníctva
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5634
k.ú. BOBROVEC č. LV 3008
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5632
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5673
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5587
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5666
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5633
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5635
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 4165