Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Lesné a pozemkové spoločenstvo Pravrovce
IČO
42379512
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
24. 02. 2014
Registračné číslo
R-0063/705
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Repejov 57, 067 04 Repejov
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Cipka Štefan Predseda od: 06. 05. 2019
Kuzma Štefan Člen od: 06. 05. 2019
Hičák Marián Člen od: 06. 05. 2019
Drozd Anton Člen od: 06. 05. 2019
Chalachan Andrej Člen od: 06. 05. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Čabala Štefan Predseda od: 06. 05. 2019
Drozd Miroslav Člen od: 06. 05. 2019
Ivančová Mária Člen od: 06. 05. 2019
Konanie
Cipka Štefan od: 06. 05. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. NIŽNÁ OĽKA č. LV 1060
k.ú. NIŽNÁ OĽKA č. LV 1062
k.ú. NIŽNÁ OĽKA č. LV 1058