Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárska lesná a pasienková spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hronsek
IČO
30226821
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
27. 06. 1996
Registračné číslo
Práv. 10/1996
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Zámocká 2, 976 31 Hronsek
Funkčné obdobie výboru
4 rokov
Výbor
Haring Vladimír Člen od: 20. 06. 2021
Nemčoková Ľubica Člen od: 20. 06. 2021
Francisci Martin Člen od: 20. 06. 2021
Bohuš Dušan, Mgr. Člen od: 20. 06. 2021
Čiampor Peter, JUDr. Predseda od: 20. 06. 2021
Funkčné obdobie dozornej rady
4 rokov
Dozorná rada
Moravčík Marian Člen od: 20. 06. 2021
Pršanec Ľuboš Člen od: 20. 06. 2021
Herkel Dalibor Predseda od: 20. 06. 2021
Konanie
Francisci Martin V rozsahu podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona č. 97/2013 Z.z.. od: 24. 05. 1997
Čiampor Peter, JUDr. V rozsahu podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona č. 97/2013 Z.z.. od: 24. 05. 1997
Listy vlastníctva
k.ú. HRONSEK č. LV 249
k.ú. VLKANOVÁ č. LV 1151
k.ú. HRONSEK č. LV 604
k.ú. HRONSEK č. LV 483
k.ú. HRONSEK č. LV 609
k.ú. HRONSEK č. LV 476
k.ú. HRONSEK č. LV 265
k.ú. HRONSEK č. LV 475
k.ú. HRONSEK č. LV 618
k.ú. HRONSEK č. LV 260
k.ú. HRONSEK č. LV 477
k.ú. HRONSEK č. LV 411
k.ú. HRONSEK č. LV 435
k.ú. HRONSEK č. LV 396
k.ú. HRONSEK č. LV 590
k.ú. HRONSEK č. LV 481
k.ú. HRONSEK č. LV 480
k.ú. HRONSEK č. LV 482
k.ú. HRONSEK č. LV 619