Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rimavská Baňa
IČO
42306841
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
02. 05. 2013
Registračné číslo
R-0063/609
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Repno 186/45, 980 53 Rimavská Baňa
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Vajdíková Zuzana Člen od: 11. 03. 2018
Hajnák Radovan, Ing. Člen od: 11. 03. 2018
Hajnáková Alena Náhradník
Hanuska Ján Člen od: 11. 03. 2018
Ivan Jaroslav Predseda od: 11. 03. 2018
Hámoš Ondrej Člen od: 11. 03. 2018
Tóthová Eva Náhradník
Bagačková Jarmila Náhradník
Macove Vladimír Náhradník
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Sihelský Miroslav, Ing. Člen od: 11. 03. 2018
Podstaveková Eva, Mgr. Predseda od: 11. 03. 2018
Knapp Ondrej Náhradník
Geľová Jolana, Mgr. Člen od: 11. 03. 2018
Konanie
Vajdíková Zuzana Koná v zmysle Zmluvy o založení, uznesení výboru, valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva. od: 11. 03. 2018
Hajnák Radovan, Ing. Zastupuje predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu, koná v zmysle Zmluvy o založení, uznesení výboru, valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva. od: 11. 03. 2018
Hanuska Ján Koná v zmysle Zmluvy o založení, uznesení výboru, valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva. od: 11. 03. 2018
Ivan Jaroslav Štatutárny zástupca. Koná v zmysle zák. č. 97/2013 Z. z. , Zmluvy o založení, uznesení výboru, valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva. od: 11. 03. 2018
Hámoš Ondrej Koná v zmysle Zmluvy o založení, uznesení výboru, valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva. od: 11. 03. 2018
Listy vlastníctva
k.ú. RIMAVSKÁ BAŇA č. LV 295
k.ú. RIMAVSKÁ BAŇA č. LV 244
k.ú. RIMAVSKÁ BAŇA č. LV 353
k.ú. RIMAVSKÁ BAŇA č. LV 304
k.ú. RIMAVSKÁ BAŇA č. LV 245
k.ú. RIMAVSKÁ BAŇA č. LV 397
k.ú. RIMAVSKÁ BAŇA č. LV 355