Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo urbáru Nevidzany
IČO
00623989
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
26. 02. 1996
Registračné číslo
R-0059/307
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Nevidzany 84, 972 27 Nevidzany
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Vážny Klaude Člen od: 15. 04. 2014
Vrecko Stanislav Člen od: 26. 06. 2018
Sivák Stanislav Člen od: 15. 04. 2014
Ďuriš Miloslav Predseda od: 07. 06. 2019
Oršulák Ignác Člen od: 15. 04. 2014
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Vrška Miroslav Člen od: 15. 04. 2014
Mokrášová Oľga Člen od: 26. 06. 2018
Konanie
Sivák Stanislav od: 15. 04. 2014
Ďuriš Miloslav od: 07. 06. 2019
Chudý Miroslav od: 26. 06. 2018
Listy vlastníctva
k.ú. NEVIDZANY NAD NITRICOU č. LV 686
k.ú. NEVIDZANY NAD NITRICOU č. LV 685
k.ú. NEVIDZANY NAD NITRICOU č. LV 639