Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Miestny želiarsky spolok, pozemkové spoločenstvo Maďarský Svodín
IČO
34006435
Stav
Zaniknutá
Dátum zápisu
28. 02. 1996
Registračné číslo
R-018/404/NZ
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
22. 01. 2016
Dôvod zrušenia
rozhodnutie zhromaž. bez likvidácie s pr.nástupcom
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Krížna 113, 943 54 Svodín
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Csókás František Člen od: 23. 06. 2014
Sámson Dionýz Člen od: 23. 06. 2014
Čák Gabriel Člen od: 23. 06. 2014
Piston Baltazár Predseda od: 23. 06. 2014
Kurcz László Člen od: 23. 06. 2014
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Barnaová Helena Člen od: 23. 06. 2014
Mánya Imrich Predseda od: 23. 06. 2014
Dékányová Alžbeta Člen od: 23. 06. 2014
Konanie
Piston Baltazár od: 23. 06. 2014
Listy vlastníctva
k.ú. MAĎARSKÝ SVODÍN č. LV 3748
k.ú. MAĎARSKÝ SVODÍN č. LV 3128
k.ú. MAĎARSKÝ SVODÍN č. LV 3749