Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Hubová
IČO
42385954
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
14. 03. 2014
Registračné číslo
R-22/508
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Pri Váhu 70, 03493 Hubová
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Pažítka Jozef, Ing. Predseda od: 18. 01. 2019
Janky Ľubomír, Ing. Člen od: 18. 01. 2019
Chovan Bartolomej Člen od: 18. 01. 2019
Ižová Edita, Bc. Člen od: 18. 01. 2019
Jaroš Ivan Člen od: 18. 01. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Rapoš Peter Člen od: 18. 01. 2019
Baďová Eva Predseda od: 18. 01. 2019
Schreinerová Zuzana, MVDr. Člen od: 18. 01. 2019
Konanie
Pažítka Jozef, Ing. od: 18. 01. 2019
Janky Ľubomír, Ing. od: 18. 01. 2019
Chovan Bartolomej od: 18. 01. 2019
Ižová Edita, Bc. od: 18. 01. 2019
Jaroš Ivan od: 18. 01. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. HUBOVÁ č. LV 3458
k.ú. HUBOVÁ č. LV 3402
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 344
k.ú. HUBOVÁ č. LV 2482
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 771
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 365
k.ú. RUŽOMBEROK č. LV 11545
k.ú. HUBOVÁ č. LV 2520
k.ú. HUBOVÁ č. LV 3620
k.ú. HUBOVÁ č. LV 3133
k.ú. HUBOVÁ č. LV 3020
k.ú. HUBOVÁ č. LV 2306
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 1119
k.ú. HUBOVÁ č. LV 3975
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 340
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 1219
k.ú. HUBOVÁ č. LV 2643
k.ú. HUBOVÁ č. LV 2485
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 774
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 1146
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 1387
k.ú. ĽUBOCHŇA č. LV 558