Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Ó-Bodrog, pozemkové spoločenstvo Zemplín
IČO
31954952
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
23. 06. 1997
Registračné číslo
R-0009/811
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: 49, 076 34 Zemplín
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Főző Peter, Mgr. Predseda od: 28. 06. 2020
Tóth František Člen od: 28. 06. 2020
Bajo Ladislav, Ing. Člen od: 28. 06. 2020
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Takács Mikuláš Člen od: 28. 06. 2020
Szabó Vojtech Člen od: 28. 06. 2020
Kosztura Ján Predseda od: 28. 06. 2020
Konanie
Főző Peter, Mgr. a.) Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva.b.) Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu c.) Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri. V čase neprítomnosti zastupuje Ing. Ladislav Bajo - poverený člen od: 28. 06. 2020
Listy vlastníctva
k.ú. ZEMPLÍN č. LV 590
k.ú. ZEMPLÍN č. LV 580
k.ú. NIŽNÁ RADVAŇ č. LV 1028
k.ú. ZEMPLÍN č. LV 591
k.ú. ZEMPLÍN č. LV 499
k.ú. ZEMPLÍN č. LV 595
k.ú. ZEMPLÍN č. LV 581
k.ú. NIŽNÁ RADVAŇ č. LV 1251
Pozemkové spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť