Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany
IČO
35665807
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
26. 02. 1996
Registračné číslo
R-0055/307
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Liešťany 2/A, 972 27 Liešťany
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Vojtko Miroslav Člen od: 13. 10. 2011
Holenka Ivan Člen od: 31. 07. 2019
Vrecko Ján Člen od: 13. 10. 2011
Hlinková Marta Predseda od: 31. 07. 2019
Mazánik Emil Člen od: 26. 02. 1996
Kotula Peter Člen od: 31. 07. 2019
Krpelan Jozef Člen od: 31. 07. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Horňák Ivan Člen od: 31. 07. 2019
Javorček Ľudovít Člen od: 31. 07. 2019
Krpelan Jozef Člen od: 13. 10. 2011
Kršák Dušan Člen od: 20. 05. 2012
Vážny Jozef Predseda od: 31. 07. 2019
Konanie
Hlinková Marta od: 31. 07. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. LIEŠŤANY č. LV 1777
k.ú. LIEŠŤANY č. LV 1778
Pozemkové spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť