Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila
IČO
37958542
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
22. 11. 2004
Registračné číslo
R-0013/ZC
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Štefánikova 84, 966 22 Lutila
Funkčné obdobie výboru
4 rokov
Výbor
Kromka Jozef Člen od: 26. 03. 2023
Murgaš Jozef, Ing. Náhradník od: 03. 07. 2023
Búgelová Anna Člen od: 26. 03. 2023
Čierny Pavol, Ing. Predseda od: 26. 03. 2023
Čierny Eduard Člen od: 03. 07. 2023
Hromádka Milan Člen od: 26. 03. 2023
Funkčné obdobie dozornej rady
4 rokov
Dozorná rada
Jurkemik Jozef, Ing. Náhradník od: 26. 03. 2023
Loučičanová Marta Člen od: 26. 03. 2023
Knopp Peter Predseda od: 26. 03. 2023
Žňavová Zdena Člen od: 26. 03. 2023
Konanie
Kromka Jozef V rozsahu zmluvy a stanov UPS Lutila. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu. od: 26. 03. 2023
Búgelová Anna V rozsahu zmluvy a stanov UPS Lutila. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu od: 26. 03. 2023
Čierny Pavol, Ing. V rozsahu zmluvy a stanov UPS Lutila od: 26. 03. 2023
Listy vlastníctva
k.ú. LUTILA č. LV 2076
k.ú. LUTILA č. LV 1794
k.ú. LUTILA č. LV 2382
k.ú. LOVČICA č. LV 2039
k.ú. SLASKÁ č. LV 1026
k.ú. LUTILA č. LV 2108
k.ú. LUTILA č. LV 2996
k.ú. LUTILA č. LV 2081
k.ú. LUTILA č. LV 2371