Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila
IČO
37958542
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
22. 11. 2004
Registračné číslo
R-0013/ZC
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Štefánikova 84, 966 22 Lutila
Funkčné obdobie výboru
4 rokov
Výbor
Kromka Jozef Člen od: 07. 04. 2019
Búgelová Anna Člen od: 07. 04. 2019
Čierny Pavol, Ing. Predseda od: 07. 04. 2019
Puskeilerová Anna Člen od: 01. 09. 2020
Hromádka Milan Člen od: 07. 04. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
4 rokov
Dozorná rada
Loučičanová Želmíra Člen od: 07. 04. 2019
Knopp Peter Predseda od: 07. 04. 2019
Žňavová Zdena Člen od: 07. 04. 2019
Konanie
Kromka Jozef V rozsahu zmluvy a stanov UPS Lutila od: 07. 04. 2019
Búgelová Anna V rozsahu zmluvy a stanov UPS Lutila od: 01. 09. 2020
Čierny Pavol, Ing. V rozsahu zmluvy a stanov UPS Lutila od: 07. 04. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. LUTILA č. LV 2076
k.ú. LUTILA č. LV 1794
k.ú. LUTILA č. LV 2382
k.ú. LOVČICA č. LV 2039
k.ú. SLASKÁ č. LV 1026
k.ú. LUTILA č. LV 2108
k.ú. LUTILA č. LV 2996
k.ú. LUTILA č. LV 2081
k.ú. LUTILA č. LV 2371