Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Komposesorát, lesné pozemkové spoločenstvo Kamenná Poruba
IČO
36146056
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
24. 03. 2014
Registračné číslo
R-0047/511
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Vŕšok 71/5, 01314 Kamenná Poruba
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Remencová Božena Člen od: 22. 06. 2016
Kavecký Jaroslav Predseda od: 22. 06. 2016
Mičech Peter Náhradník od: 28. 04. 2019
Mičech Augustín Člen od: 22. 06. 2016
Kavecký Rudolf Náhradník od: 28. 04. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Záň Pavol Náhradník od: 28. 04. 2019
Sandanus Emil Člen od: 22. 06. 2016
Kavecký Zdeno, Ing. Predseda od: 22. 06. 2016
Rybáriková Jozefa Člen od: 28. 04. 2019
Konanie
Remencová Božena Zastupovať predsedu v čase jeho neprítomnosti od: 22. 06. 2016
Kavecký Jaroslav Na všetky úkony od: 22. 06. 2016
Mičech Augustín Zastupovať predsedu v čase jeho neprítomnosti od: 22. 06. 2016
Listy vlastníctva
k.ú. KAMENNÁ PORUBA č. LV 805
k.ú. KAMENNÁ PORUBA č. LV 1058