Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Združenie lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište
IČO
00620963
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
23. 04. 1996
Registračné číslo
R-11/306
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Brvnište 417, 018 12 Brvnište
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Jágrik František Predseda od: 13. 07. 2014
Šištík Ivan Člen od: 02. 10. 2012
Harvánek František Člen od: 02. 10. 2012
Miniarík Peter Člen od: 06. 05. 2019
Zboranová Alena Člen od: 06. 05. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Harvánek Jozef Predseda od: 13. 07. 2014
Jurdík František Člen od: 06. 05. 2019
Krajčíková Božena Člen od: 02. 10. 2012
Konanie
Jágrik František Koná za výbor navonok a podpisuje právne úkony v písomnej forme spolu s ďalším členom výboru od: 13. 07. 2014
Šištík Ivan Zastupuje predsedu v prípade neprítomnosti a podpisuje právne úkony spolu s predsedom od: 20. 11. 2013
Harvánek František Zastupuje predsedu v prípade neprítomnosti a podpisuje právne úkony spolu s predsedom od: 20. 11. 2013
Miniarík Peter Zastupuje predsedu v prípade neprítomnosti a podpisuje právne úkony spolu s predsedom od: 06. 05. 2019
Zboranová Alena Zastupuje predsedu v prípade neprítomnosti a podpisuje právne úkony spolu s predsedom od: 06. 05. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. PAPRADNO č. LV 9867
k.ú. PAPRADNO č. LV 11203
k.ú. PAPRADNO č. LV 4254
k.ú. PAPRADNO č. LV 2515
k.ú. PAPRADNO č. LV 3475
k.ú. PAPRADNO č. LV 13500
k.ú. PAPRADNO č. LV 9181
k.ú. PAPRADNO č. LV 9251
k.ú. PAPRADNO č. LV 9796
k.ú. PAPRADNO č. LV 5009
k.ú. PAPRADNO č. LV 9590
k.ú. PAPRADNO č. LV 9706
k.ú. PAPRADNO č. LV 10798
k.ú. PAPRADNO č. LV 4378
k.ú. PAPRADNO č. LV 9506
k.ú. PAPRADNO č. LV 13487
k.ú. PAPRADNO č. LV 2755
k.ú. PAPRADNO č. LV 2794
k.ú. PAPRADNO č. LV 5760
k.ú. PAPRADNO č. LV 10816
k.ú. PAPRADNO č. LV 13160
k.ú. PAPRADNO č. LV 5551
k.ú. PAPRADNO č. LV 2264
k.ú. PAPRADNO č. LV 12578
k.ú. PAPRADNO č. LV 13727
k.ú. PAPRADNO č. LV 9211
k.ú. PAPRADNO č. LV 5618
k.ú. PAPRADNO č. LV 10354
k.ú. PAPRADNO č. LV 6091
k.ú. PAPRADNO č. LV 12595
k.ú. PAPRADNO č. LV 13504
k.ú. PAPRADNO č. LV 10608
k.ú. PAPRADNO č. LV 1283
k.ú. PAPRADNO č. LV 9233
k.ú. PAPRADNO č. LV 13455
k.ú. PAPRADNO č. LV 5931
k.ú. PAPRADNO č. LV 10802
k.ú. PAPRADNO č. LV 4380
k.ú. PAPRADNO č. LV 1021
k.ú. PAPRADNO č. LV 12964
k.ú. PAPRADNO č. LV 9186
k.ú. PAPRADNO č. LV 3002
k.ú. PAPRADNO č. LV 12955
k.ú. PAPRADNO č. LV 9226
k.ú. PAPRADNO č. LV 9209
k.ú. PAPRADNO č. LV 12770
k.ú. PAPRADNO č. LV 4356
k.ú. PAPRADNO č. LV 14344
k.ú. PAPRADNO č. LV 12580
k.ú. PAPRADNO č. LV 13600
k.ú. PAPRADNO č. LV 13899
k.ú. PAPRADNO č. LV 9175
k.ú. PAPRADNO č. LV 9510
k.ú. PAPRADNO č. LV 9208
k.ú. PAPRADNO č. LV 9749
k.ú. PAPRADNO č. LV 9169
k.ú. PAPRADNO č. LV 5984
k.ú. PAPRADNO č. LV 5303
k.ú. PAPRADNO č. LV 3619
k.ú. PAPRADNO č. LV 13040
k.ú. PAPRADNO č. LV 13823
k.ú. PAPRADNO č. LV 13310
k.ú. PAPRADNO č. LV 9900
k.ú. PAPRADNO č. LV 6082
k.ú. PAPRADNO č. LV 13511
k.ú. PAPRADNO č. LV 9185
k.ú. PAPRADNO č. LV 5468
k.ú. PAPRADNO č. LV 10195
k.ú. PAPRADNO č. LV 10346
k.ú. PAPRADNO č. LV 9232
k.ú. PAPRADNO č. LV 13824
k.ú. PAPRADNO č. LV 5772
k.ú. PAPRADNO č. LV 5619
k.ú. PAPRADNO č. LV 11285
k.ú. PAPRADNO č. LV 9178
k.ú. PAPRADNO č. LV 5295
k.ú. PAPRADNO č. LV 9231
k.ú. PAPRADNO č. LV 5294
k.ú. PAPRADNO č. LV 13142
k.ú. PAPRADNO č. LV 10948
k.ú. PAPRADNO č. LV 12614
k.ú. PAPRADNO č. LV 2896
k.ú. PAPRADNO č. LV 12771
k.ú. PAPRADNO č. LV 10408
k.ú. PAPRADNO č. LV 9221
k.ú. PAPRADNO č. LV 4069
k.ú. PAPRADNO č. LV 10099
k.ú. PAPRADNO č. LV 9215
k.ú. PAPRADNO č. LV 2694
k.ú. PAPRADNO č. LV 5807
k.ú. PAPRADNO č. LV 10410
k.ú. PAPRADNO č. LV 5806
k.ú. PAPRADNO č. LV 13144
k.ú. PAPRADNO č. LV 3282
k.ú. PAPRADNO č. LV 5074
k.ú. PAPRADNO č. LV 5927
k.ú. PAPRADNO č. LV 9521
k.ú. PAPRADNO č. LV 13476
k.ú. PAPRADNO č. LV 2685
k.ú. PAPRADNO č. LV 9242
k.ú. PAPRADNO č. LV 10187
k.ú. PAPRADNO č. LV 10340
k.ú. PAPRADNO č. LV 5932
k.ú. PAPRADNO č. LV 13900
k.ú. PAPRADNO č. LV 3936
k.ú. PAPRADNO č. LV 9225
k.ú. PAPRADNO č. LV 12601
k.ú. PAPRADNO č. LV 13161
k.ú. PAPRADNO č. LV 10365
k.ú. PAPRADNO č. LV 2510
k.ú. PAPRADNO č. LV 10891
k.ú. PAPRADNO č. LV 2514
k.ú. PAPRADNO č. LV 2706
k.ú. PAPRADNO č. LV 9906
k.ú. PAPRADNO č. LV 9168
k.ú. PAPRADNO č. LV 5285
k.ú. PAPRADNO č. LV 13195
k.ú. PAPRADNO č. LV 11295
k.ú. PAPRADNO č. LV 10350
k.ú. PAPRADNO č. LV 10808
k.ú. PAPRADNO č. LV 3535
k.ú. PAPRADNO č. LV 13825
k.ú. PAPRADNO č. LV 10968
k.ú. PAPRADNO č. LV 13598
k.ú. PAPRADNO č. LV 14179
k.ú. PAPRADNO č. LV 9254
k.ú. PAPRADNO č. LV 10475
k.ú. PAPRADNO č. LV 5740
k.ú. PAPRADNO č. LV 9193
k.ú. PAPRADNO č. LV 5282
k.ú. PAPRADNO č. LV 10620
k.ú. PAPRADNO č. LV 2404
k.ú. PAPRADNO č. LV 13599
k.ú. PAPRADNO č. LV 9704
k.ú. PAPRADNO č. LV 9212
k.ú. PAPRADNO č. LV 13494
k.ú. PAPRADNO č. LV 2513
k.ú. PAPRADNO č. LV 4413
k.ú. PAPRADNO č. LV 2582
k.ú. PAPRADNO č. LV 5556
k.ú. PAPRADNO č. LV 13506
k.ú. PAPRADNO č. LV 5494
k.ú. PAPRADNO č. LV 5557
k.ú. PAPRADNO č. LV 2701
k.ú. PAPRADNO č. LV 10095
k.ú. PAPRADNO č. LV 4205
k.ú. PAPRADNO č. LV 10758
k.ú. PAPRADNO č. LV 9531
k.ú. PAPRADNO č. LV 13820
k.ú. PAPRADNO č. LV 2342
k.ú. PAPRADNO č. LV 10050
k.ú. PAPRADNO č. LV 10193
k.ú. PAPRADNO č. LV 5281
k.ú. PAPRADNO č. LV 3629
k.ú. PAPRADNO č. LV 13510
k.ú. PAPRADNO č. LV 14346
k.ú. PAPRADNO č. LV 13499
k.ú. PAPRADNO č. LV 6027
k.ú. PAPRADNO č. LV 14694
k.ú. PAPRADNO č. LV 13508
k.ú. PAPRADNO č. LV 10483
k.ú. PAPRADNO č. LV 2512
k.ú. PAPRADNO č. LV 12613
k.ú. PAPRADNO č. LV 3539
k.ú. PAPRADNO č. LV 9871
k.ú. PAPRADNO č. LV 14098
k.ú. PAPRADNO č. LV 10909
k.ú. PAPRADNO č. LV 2762
k.ú. PAPRADNO č. LV 10352
k.ú. PAPRADNO č. LV 11230
k.ú. PAPRADNO č. LV 9262
k.ú. PAPRADNO č. LV 9239
k.ú. PAPRADNO č. LV 11290
k.ú. PAPRADNO č. LV 3117
k.ú. PAPRADNO č. LV 9237
k.ú. PAPRADNO č. LV 12956
k.ú. PAPRADNO č. LV 9910
k.ú. PAPRADNO č. LV 9512
k.ú. PAPRADNO č. LV 9854
k.ú. PAPRADNO č. LV 9261
k.ú. PAPRADNO č. LV 10915
k.ú. PAPRADNO č. LV 5743
k.ú. PAPRADNO č. LV 4922
k.ú. PAPRADNO č. LV 5321
k.ú. PAPRADNO č. LV 3617
k.ú. PAPRADNO č. LV 9174
k.ú. PAPRADNO č. LV 2340
k.ú. PAPRADNO č. LV 10552
k.ú. PAPRADNO č. LV 5559
k.ú. PAPRADNO č. LV 13141
k.ú. PAPRADNO č. LV 5314
k.ú. PAPRADNO č. LV 5467
k.ú. PAPRADNO č. LV 5621
k.ú. PAPRADNO č. LV 3631
k.ú. PAPRADNO č. LV 13509
k.ú. PAPRADNO č. LV 5645
k.ú. PAPRADNO č. LV 9203
k.ú. PAPRADNO č. LV 10810
k.ú. PAPRADNO č. LV 9514
k.ú. PAPRADNO č. LV 14681
k.ú. PAPRADNO č. LV 9813
k.ú. PAPRADNO č. LV 14420
k.ú. PAPRADNO č. LV 10953
k.ú. PAPRADNO č. LV 5469
k.ú. PAPRADNO č. LV 3360
k.ú. PAPRADNO č. LV 4323
k.ú. PAPRADNO č. LV 12953
k.ú. PAPRADNO č. LV 9177
k.ú. PAPRADNO č. LV 9621
k.ú. PAPRADNO č. LV 9875
k.ú. PAPRADNO č. LV 6089
k.ú. PAPRADNO č. LV 10605
k.ú. PAPRADNO č. LV 13199
k.ú. PAPRADNO č. LV 9518
k.ú. PAPRADNO č. LV 13454
k.ú. PAPRADNO č. LV 9503
k.ú. PAPRADNO č. LV 13418
k.ú. PAPRADNO č. LV 9504
k.ú. PAPRADNO č. LV 12769
k.ú. PAPRADNO č. LV 9216
k.ú. PAPRADNO č. LV 5326
k.ú. PAPRADNO č. LV 5742
k.ú. PAPRADNO č. LV 5151
k.ú. PAPRADNO č. LV 9857
k.ú. PAPRADNO č. LV 3536
k.ú. PAPRADNO č. LV 9774
k.ú. PAPRADNO č. LV 9861
k.ú. PAPRADNO č. LV 5083
k.ú. PAPRADNO č. LV 13505
k.ú. PAPRADNO č. LV 11253
k.ú. PAPRADNO č. LV 9626
k.ú. PAPRADNO č. LV 4276
k.ú. PAPRADNO č. LV 10020
k.ú. PAPRADNO č. LV 5319
k.ú. PAPRADNO č. LV 3937
k.ú. PAPRADNO č. LV 10415
k.ú. PAPRADNO č. LV 9184
k.ú. PAPRADNO č. LV 3143
k.ú. PAPRADNO č. LV 9628
k.ú. PAPRADNO č. LV 5465
k.ú. PAPRADNO č. LV 5575
k.ú. PAPRADNO č. LV 6080
k.ú. PAPRADNO č. LV 5288
k.ú. PAPRADNO č. LV 9207
k.ú. PAPRADNO č. LV 9224
k.ú. PAPRADNO č. LV 10056
k.ú. PAPRADNO č. LV 9633
k.ú. PAPRADNO č. LV 2101
k.ú. PAPRADNO č. LV 9246
k.ú. PAPRADNO č. LV 13488
k.ú. PAPRADNO č. LV 7116
k.ú. PAPRADNO č. LV 10812
k.ú. PAPRADNO č. LV 10888
k.ú. PAPRADNO č. LV 5310
k.ú. PAPRADNO č. LV 9192
k.ú. PAPRADNO č. LV 2707
k.ú. PAPRADNO č. LV 10029
k.ú. PAPRADNO č. LV 13028
k.ú. PAPRADNO č. LV 12965
k.ú. PAPRADNO č. LV 9228
k.ú. PAPRADNO č. LV 10392
k.ú. PAPRADNO č. LV 5279
k.ú. PAPRADNO č. LV 12605
k.ú. PAPRADNO č. LV 9516
k.ú. PAPRADNO č. LV 10800
k.ú. PAPRADNO č. LV 13136
k.ú. PAPRADNO č. LV 12591
k.ú. PAPRADNO č. LV 13498
k.ú. PAPRADNO č. LV 12963
k.ú. PAPRADNO č. LV 10031
k.ú. PAPRADNO č. LV 10806
k.ú. PAPRADNO č. LV 10473
k.ú. PAPRADNO č. LV 13503
k.ú. PAPRADNO č. LV 3168
k.ú. PAPRADNO č. LV 2710
k.ú. PAPRADNO č. LV 9507
k.ú. PAPRADNO č. LV 13158
k.ú. PAPRADNO č. LV 10967
k.ú. PAPRADNO č. LV 9713
k.ú. PAPRADNO č. LV 2265
k.ú. PAPRADNO č. LV 13026
k.ú. PAPRADNO č. LV 5756
k.ú. PAPRADNO č. LV 10548
k.ú. PAPRADNO č. LV 9187
k.ú. PAPRADNO č. LV 10025
k.ú. PAPRADNO č. LV 6084
k.ú. PAPRADNO č. LV 4944
k.ú. PAPRADNO č. LV 2695
k.ú. PAPRADNO č. LV 2552
k.ú. PAPRADNO č. LV 10796
k.ú. PAPRADNO č. LV 3246
k.ú. PAPRADNO č. LV 9180
k.ú. PAPRADNO č. LV 11082
k.ú. PAPRADNO č. LV 12609
k.ú. PAPRADNO č. LV 2219
k.ú. PAPRADNO č. LV 2517
k.ú. PAPRADNO č. LV 13772
k.ú. PAPRADNO č. LV 9520
k.ú. PAPRADNO č. LV 5073
k.ú. PAPRADNO č. LV 14708
k.ú. PAPRADNO č. LV 9205
k.ú. PAPRADNO č. LV 9190
k.ú. PAPRADNO č. LV 13162
k.ú. PAPRADNO č. LV 12925
k.ú. PAPRADNO č. LV 2263
k.ú. PAPRADNO č. LV 10687
k.ú. PAPRADNO č. LV 5577
k.ú. PAPRADNO č. LV 2894
k.ú. PAPRADNO č. LV 10824
k.ú. PAPRADNO č. LV 9247
k.ú. PAPRADNO č. LV 9222
k.ú. PAPRADNO č. LV 4391
k.ú. PAPRADNO č. LV 5993
k.ú. PAPRADNO č. LV 4976
k.ú. PAPRADNO č. LV 5318
k.ú. PAPRADNO č. LV 13516
k.ú. PAPRADNO č. LV 14703
k.ú. PAPRADNO č. LV 4741
k.ú. PAPRADNO č. LV 4711
k.ú. PAPRADNO č. LV 10484
k.ú. PAPRADNO č. LV 10889
k.ú. PAPRADNO č. LV 9682
k.ú. PAPRADNO č. LV 3020
k.ú. PAPRADNO č. LV 13515
k.ú. PAPRADNO č. LV 2386
k.ú. PAPRADNO č. LV 2683
k.ú. PAPRADNO č. LV 9631
k.ú. PAPRADNO č. LV 13821
k.ú. PAPRADNO č. LV 5283
k.ú. PAPRADNO č. LV 5578
k.ú. PAPRADNO č. LV 14438
k.ú. PAPRADNO č. LV 13134
k.ú. PAPRADNO č. LV 5884
k.ú. PAPRADNO č. LV 2058
k.ú. PAPRADNO č. LV 14236
k.ú. PAPRADNO č. LV 13457
k.ú. PAPRADNO č. LV 9511
k.ú. PAPRADNO č. LV 9877
k.ú. PAPRADNO č. LV 10108
k.ú. PAPRADNO č. LV 11243
k.ú. PAPRADNO č. LV 4416
k.ú. PAPRADNO č. LV 2221
k.ú. PAPRADNO č. LV 9182
k.ú. PAPRADNO č. LV 10209
k.ú. PAPRADNO č. LV 11072
k.ú. PAPRADNO č. LV 5168
k.ú. PAPRADNO č. LV 13501
k.ú. PAPRADNO č. LV 10814
k.ú. PAPRADNO č. LV 13163
k.ú. PAPRADNO č. LV 9524
k.ú. PAPRADNO č. LV 4740
k.ú. PAPRADNO č. LV 2688
k.ú. PAPRADNO č. LV 10403
k.ú. PAPRADNO č. LV 9189
k.ú. PAPRADNO č. LV 5315
k.ú. PAPRADNO č. LV 13826
k.ú. PAPRADNO č. LV 2524
k.ú. PAPRADNO č. LV 14682
k.ú. PAPRADNO č. LV 5913
k.ú. PAPRADNO č. LV 10389
k.ú. PAPRADNO č. LV 10731
k.ú. PAPRADNO č. LV 5305
k.ú. PAPRADNO č. LV 2692
k.ú. PAPRADNO č. LV 4945
k.ú. PAPRADNO č. LV 9219
k.ú. PAPRADNO č. LV 13456
k.ú. PAPRADNO č. LV 10448
k.ú. PAPRADNO č. LV 13502
k.ú. PAPRADNO č. LV 2344
k.ú. PAPRADNO č. LV 9236
k.ú. PAPRADNO č. LV 4198
k.ú. PAPRADNO č. LV 9170
k.ú. PAPRADNO č. LV 5290
k.ú. PAPRADNO č. LV 9700
k.ú. PAPRADNO č. LV 13205
k.ú. PAPRADNO č. LV 10793
k.ú. PAPRADNO č. LV 9218
k.ú. PAPRADNO č. LV 10383
k.ú. PAPRADNO č. LV 2511
k.ú. PAPRADNO č. LV 11297
k.ú. PAPRADNO č. LV 2383
k.ú. PAPRADNO č. LV 12612
k.ú. PAPRADNO č. LV 5317
k.ú. PAPRADNO č. LV 13146
k.ú. PAPRADNO č. LV 5311
k.ú. PAPRADNO č. LV 13025
k.ú. PAPRADNO č. LV 10819
k.ú. PAPRADNO č. LV 9525
k.ú. PAPRADNO č. LV 9509
k.ú. PAPRADNO č. LV 5755
k.ú. PAPRADNO č. LV 9191
k.ú. PAPRADNO č. LV 10550
k.ú. PAPRADNO č. LV 14342
k.ú. PAPRADNO č. LV 9529
k.ú. PAPRADNO č. LV 9195
k.ú. PAPRADNO č. LV 9240
k.ú. PAPRADNO č. LV 2341
k.ú. PAPRADNO č. LV 4159
k.ú. PAPRADNO č. LV 9636
k.ú. PAPRADNO č. LV 5012
k.ú. PAPRADNO č. LV 5555
k.ú. PAPRADNO č. LV 11289
k.ú. PAPRADNO č. LV 9206
k.ú. PAPRADNO č. LV 9667
k.ú. PAPRADNO č. LV 10021
k.ú. PAPRADNO č. LV 12586
k.ú. PAPRADNO č. LV 9528
k.ú. PAPRADNO č. LV 12244
k.ú. PAPRADNO č. LV 13903
k.ú. PAPRADNO č. LV 11284
k.ú. PAPRADNO č. LV 9869
k.ú. PAPRADNO č. LV 9217
k.ú. PAPRADNO č. LV 9527
k.ú. PAPRADNO č. LV 12607
k.ú. PAPRADNO č. LV 10190
k.ú. PAPRADNO č. LV 13309
k.ú. PAPRADNO č. LV 10101
k.ú. PAPRADNO č. LV 2790
k.ú. PAPRADNO č. LV 10732
k.ú. PAPRADNO č. LV 3113
k.ú. PAPRADNO č. LV 11292
k.ú. PAPRADNO č. LV 13023
k.ú. PAPRADNO č. LV 10105
k.ú. PAPRADNO č. LV 2384
k.ú. PAPRADNO č. LV 5306
k.ú. PAPRADNO č. LV 9864
k.ú. PAPRADNO č. LV 4203
k.ú. PAPRADNO č. LV 10107
k.ú. PAPRADNO č. LV 2895
k.ú. PAPRADNO č. LV 9204
k.ú. PAPRADNO č. LV 12583
k.ú. PAPRADNO č. LV 9526
k.ú. PAPRADNO č. LV 2752
k.ú. PAPRADNO č. LV 9220
k.ú. PAPRADNO č. LV 12966
k.ú. PAPRADNO č. LV 3355
k.ú. PAPRADNO č. LV 9250
k.ú. PAPRADNO č. LV 13331
k.ú. PAPRADNO č. LV 10711
k.ú. PAPRADNO č. LV 9530
k.ú. PAPRADNO č. LV 9532
k.ú. PAPRADNO č. LV 9194
k.ú. PAPRADNO č. LV 10954
k.ú. PAPRADNO č. LV 13201
k.ú. PAPRADNO č. LV 10947
k.ú. PAPRADNO č. LV 2713
k.ú. PAPRADNO č. LV 11060
k.ú. PAPRADNO č. LV 11073
k.ú. PAPRADNO č. LV 13493
k.ú. PAPRADNO č. LV 14340
k.ú. PAPRADNO č. LV 9674
k.ú. PAPRADNO č. LV 9519
k.ú. PAPRADNO č. LV 5277
k.ú. PAPRADNO č. LV 5646
k.ú. PAPRADNO č. LV 10249
k.ú. PAPRADNO č. LV 5304
k.ú. PAPRADNO č. LV 13458
k.ú. PAPRADNO č. LV 13200
k.ú. PAPRADNO č. LV 13030
k.ú. PAPRADNO č. LV 3623
k.ú. PAPRADNO č. LV 10348
k.ú. PAPRADNO č. LV 12593
k.ú. PAPRADNO č. LV 10916
k.ú. PAPRADNO č. LV 2576
k.ú. PAPRADNO č. LV 3118
k.ú. PAPRADNO č. LV 2343
k.ú. PAPRADNO č. LV 6028
k.ú. PAPRADNO č. LV 9171
k.ú. PAPRADNO č. LV 13491
k.ú. PAPRADNO č. LV 11200
k.ú. PAPRADNO č. LV 13492
k.ú. PAPRADNO č. LV 10341
k.ú. PAPRADNO č. LV 11059
k.ú. PAPRADNO č. LV 5511
k.ú. PAPRADNO č. LV 2709
k.ú. PAPRADNO č. LV 9268
k.ú. PAPRADNO č. LV 9533
k.ú. PAPRADNO č. LV 6087
k.ú. PAPRADNO č. LV 4275
k.ú. PAPRADNO č. LV 11071
k.ú. PAPRADNO č. LV 13894
k.ú. PAPRADNO č. LV 10103
k.ú. PAPRADNO č. LV 14237
k.ú. PAPRADNO č. LV 2266
k.ú. PAPRADNO č. LV 14341
k.ú. PAPRADNO č. LV 4285
k.ú. PAPRADNO č. LV 9265
k.ú. PAPRADNO č. LV 10070
k.ú. PAPRADNO č. LV 9702
k.ú. PAPRADNO č. LV 2903
k.ú. PAPRADNO č. LV 13594
k.ú. PAPRADNO č. LV 3792
k.ú. PAPRADNO č. LV 10211
k.ú. PAPRADNO č. LV 10446
k.ú. PAPRADNO č. LV 2791
k.ú. PAPRADNO č. LV 2689
k.ú. PAPRADNO č. LV 5293
k.ú. PAPRADNO č. LV 12952
k.ú. PAPRADNO č. LV 10250
k.ú. PAPRADNO č. LV 4313
k.ú. PAPRADNO č. LV 3625
k.ú. PAPRADNO č. LV 9183
k.ú. PAPRADNO č. LV 2297
k.ú. PAPRADNO č. LV 13490
k.ú. PAPRADNO č. LV 2761
k.ú. PAPRADNO č. LV 5620
k.ú. PAPRADNO č. LV 9856
k.ú. PAPRADNO č. LV 5309
k.ú. PAPRADNO č. LV 2711
k.ú. PAPRADNO č. LV 3616
k.ú. PAPRADNO č. LV 9776
k.ú. PAPRADNO č. LV 13047
k.ú. PAPRADNO č. LV 5280
k.ú. PAPRADNO č. LV 2904
k.ú. PAPRADNO č. LV 9241
k.ú. PAPRADNO č. LV 14791
k.ú. PAPRADNO č. LV 10390
k.ú. PAPRADNO č. LV 4377
k.ú. PAPRADNO č. LV 9214
k.ú. PAPRADNO č. LV 4664
k.ú. PAPRADNO č. LV 10405
k.ú. PAPRADNO č. LV 10023
k.ú. PAPRADNO č. LV 3147
k.ú. PAPRADNO č. LV 2187
k.ú. PAPRADNO č. LV 10686
k.ú. PAPRADNO č. LV 9234
k.ú. PAPRADNO č. LV 13135
k.ú. PAPRADNO č. LV 2526
k.ú. PAPRADNO č. LV 12599
k.ú. PAPRADNO č. LV 2795
k.ú. PAPRADNO č. LV 5570
k.ú. PAPRADNO č. LV 10048
k.ú. PAPRADNO č. LV 2696
k.ú. PAPRADNO č. LV 9904
k.ú. PAPRADNO č. LV 5301
k.ú. PAPRADNO č. LV 9719
k.ú. PAPRADNO č. LV 3116
k.ú. PAPRADNO č. LV 10820
k.ú. PAPRADNO č. LV 10792
k.ú. PAPRADNO č. LV 9270
k.ú. PAPRADNO č. LV 9523
k.ú. PAPRADNO č. LV 9249
k.ú. PAPRADNO č. LV 9676
k.ú. PAPRADNO č. LV 2687
k.ú. PAPRADNO č. LV 11242
k.ú. PAPRADNO č. LV 3799
k.ú. PAPRADNO č. LV 10950
k.ú. PAPRADNO č. LV 5455
k.ú. PAPRADNO č. LV 5284
k.ú. PAPRADNO č. LV 10364
k.ú. PAPRADNO č. LV 4414
k.ú. PAPRADNO č. LV 11058
k.ú. PAPRADNO č. LV 9515
k.ú. PAPRADNO č. LV 9902
k.ú. PAPRADNO č. LV 2789
k.ú. PAPRADNO č. LV 13022
k.ú. PAPRADNO č. LV 5230
k.ú. PAPRADNO č. LV 9632
k.ú. PAPRADNO č. LV 13648
k.ú. PAPRADNO č. LV 10188
k.ú. PAPRADNO č. LV 9248
k.ú. PAPRADNO č. LV 9252
k.ú. PAPRADNO č. LV 4379
k.ú. PAPRADNO č. LV 9907
k.ú. PAPRADNO č. LV 13143
k.ú. PAPRADNO č. LV 9235
k.ú. PAPRADNO č. LV 3357
k.ú. PAPRADNO č. LV 9269
k.ú. PAPRADNO č. LV 13489
k.ú. PAPRADNO č. LV 2447
k.ú. PAPRADNO č. LV 2902
k.ú. PAPRADNO č. LV 9733
k.ú. PAPRADNO č. LV 13477
k.ú. PAPRADNO č. LV 12589
k.ú. PAPRADNO č. LV 13311
k.ú. PAPRADNO č. LV 9522
k.ú. PAPRADNO č. LV 2186
k.ú. PAPRADNO č. LV 4412
k.ú. PAPRADNO č. LV 13196
k.ú. PAPRADNO č. LV 9213
k.ú. PAPRADNO č. LV 9508
k.ú. PAPRADNO č. LV 9517
k.ú. PAPRADNO č. LV 2788
k.ú. PAPRADNO č. LV 10344
k.ú. PAPRADNO č. LV 13027
k.ú. PAPRADNO č. LV 5929
k.ú. PAPRADNO č. LV 13827
k.ú. PAPRADNO č. LV 5647
k.ú. PAPRADNO č. LV 10729
k.ú. PAPRADNO č. LV 2763
k.ú. PAPRADNO č. LV 9210
k.ú. PAPRADNO č. LV 10728
k.ú. PAPRADNO č. LV 12962
k.ú. PAPRADNO č. LV 2704
k.ú. PAPRADNO č. LV 4419
k.ú. PAPRADNO č. LV 10783
k.ú. PAPRADNO č. LV 10822
k.ú. PAPRADNO č. LV 5229
k.ú. PAPRADNO č. LV 5453
k.ú. PAPRADNO č. LV 10038
k.ú. PAPRADNO č. LV 12585
k.ú. PAPRADNO č. LV 10487
k.ú. PAPRADNO č. LV 5231
k.ú. PAPRADNO č. LV 10384
k.ú. PAPRADNO č. LV 9536
k.ú. PAPRADNO č. LV 10481
k.ú. PAPRADNO č. LV 4712
k.ú. PAPRADNO č. LV 4201
k.ú. PAPRADNO č. LV 5574
k.ú. PAPRADNO č. LV 9872
k.ú. PAPRADNO č. LV 9678
k.ú. PAPRADNO č. LV 10485
k.ú. PAPRADNO č. LV 10733
k.ú. PAPRADNO č. LV 13145
k.ú. PAPRADNO č. LV 12615
k.ú. PAPRADNO č. LV 9223
k.ú. PAPRADNO č. LV 9534
k.ú. PAPRADNO č. LV 2765
Spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností