Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárske spolumajiteľstvo Fačkov, pozemkové spoločenstvo
IČO
00625370
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
11. 12. 2013
Registračné číslo
R-0010/511
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Fačkov 56, 013 15 Fačkov
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Klinec Stanislav Člen od: 27. 04. 2017
Bukovec Ján Člen od: 27. 04. 2017
Panák Jozef Predseda od: 27. 04. 2017
Bielik Vlastimil Člen od: 27. 04. 2017
Ligas Zdeno Člen od: 27. 04. 2017
Záň Pavol Člen od: 27. 04. 2017
Čerňanec Miroslav Člen od: 27. 04. 2017
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Ďuriš Vladimír Člen od: 27. 04. 2017
Hollý Cyril Člen od: 27. 04. 2017
Balvan Ladislav Predseda od: 27. 04. 2017
Konanie
Klinec Stanislav úkony spolu s predsedom od: 27. 04. 2017
Panák Jozef všetky úkony spoločenstva od: 27. 04. 2017
Bielik Vlastimil úkony spolu s predsedom od: 27. 04. 2017
Listy vlastníctva
k.ú. FAČKOV č. LV 1874
k.ú. FAČKOV č. LV 1873
k.ú. FAČKOV č. LV 815
k.ú. FAČKOV č. LV 1682
k.ú. FAČKOV č. LV 1875
k.ú. FAČKOV č. LV 1876