Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Dlžín
IČO
00628867
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
27. 02. 1996
Registračné číslo
R-0060/307
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Dlžín , 972 26 Dlžín
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Šovec Pavel Člen od: 21. 04. 2009
Šovec Ján Člen od: 27. 02. 1996
Čavojec Ján Predseda od: 21. 04. 2011
Lacuška Milan Člen od: 21. 04. 2009
Šemrinec Tomáš Člen od: 21. 04. 2009
Beňadik Pavol, Ing. Člen od: 21. 04. 2009
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Bieliková Terézia Člen od: 27. 02. 1996
Klucha Peter Predseda od: 21. 04. 2009
Fajer Jozef Člen od: 21. 04. 2009
Konanie
Čavojec Ján Za výbor navonok koná predseda spoločenstva. V prípade právneho úkonu písomnou formou je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru. od: 21. 04. 2011
Listy vlastníctva
k.ú. DLŽÍN č. LV 548
k.ú. DLŽÍN č. LV 553