Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbariát Šuľany-pozemkové spoločenstvo
IČO
37989685
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
19. 09. 2005
Registračné číslo
R-27/201
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Horný Bar 230, 930 33 Horný Bar
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Soós Tibor Člen
Konanie
Listy vlastníctva
k.ú. ŠUĽANY č. LV 849
k.ú. BODÍKY č. LV 1018
k.ú. BODÍKY č. LV 1174
k.ú. BODÍKY č. LV 1041
k.ú. BODÍKY č. LV 822