LGIS

Dňa 10. septembra 2022 boli aplikácie NLC v rámci informačného systému lesného hospodárstva a informačného systému poľovníctva premigrované do vládneho cloudu.

Technologické príčiny na strane vládneho cloudu nedovoľujú viac prevádzkovať aplikáciu LGIS.
Miesto aplikácie LGIS používajte aplikáciu ISLHP
Pozor, neotvárajte ISLHP v Internet Exploreri!


Národné lesnícke centrum Zvolen
Ústav lesných zdrojov a informatiky

Sokolská 2
960 01 ZVOLEN
mail: islhp@nlcsk.org