Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemková a lesná spoločnosť Rankovce, pozem. spol.
IČO
31992889
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
30. 04. 1996
Registračné číslo
8/1996
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Rankovce 10, 044 45 Rankovce
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Jenčár Andrej Člen
Šoffa Dušan Predseda
Varga Ján Člen
Matej Jaroslav Člen
Dučai Dušan Člen
Šoffa Andrej Člen
Frištík Jaroslav Člen
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Kmec Miroslav Člen
Varga Andrej Predseda
Králik Pavol Člen
Konanie
Jenčár Andrej od: 10. 04. 2014
Šoffa Dušan od: 10. 04. 2014
Listy vlastníctva