Detail pozemkového spoločenstva


Názov
SÚKROMNÉ LESY BARCSAI p. s. - BARCSAI MÁGAN ERDŐ p. s.
IČO
42327610
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
26. 03. 2014
Registračné číslo
25/2014
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Debraď 147, 045 01 Debraď
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Szeles Eugen Člen
Molnár Dezider Člen
Papp Tibor Člen
Molnár Jozef Člen
Dunajszky Csaba Predseda
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Szeles Radoslav Člen
Szepesiová Alžbeta Člen
Guman Július Predseda
Konanie
Szeles Eugen od: 26. 03. 2014
Dunajszky Csaba od: 26. 03. 2014
Listy vlastníctva
k.ú. DEBRAĎ č. LV 157