Kontakty

Národné lesnícke centrum
Ústav lesných zdrojov a informatiky
Odbor geoinformatiky
T: +421 045 53 14 359
e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org