Kontakty

Národné lesnícke centrum
Ústav lesných zdrojov a informatiky
Odbor geoinformatiky
T: +421 045 5314 444
e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org