O aplikácii

Aplikácia Verejne prístupné registre informačného systému lesného hospodárstva sprístupňuje registre subjektov a ich grafického zobrazenia, ktoré sú vedené v informačnom systéme lesného hospodárstva a poľovníctva. Tieto registre sú napĺňané podľa príslušných právnych noriem (Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch a Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve) pracovníkmi okresných úradov.

Národné lesnícke centrum je podľa zákona správcom informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva. Za správnosť údajov zodpovedajú jednotlivé okresné úrady. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí a pripomienok k zobrazeným údajom kontaktuje príslušný okresný úrad.

Údaje sú poskytované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o druhu a spôsobe používania cookies

S cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie tejto webovej aplikácie, NLC ukladá na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Prezeraním webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním cookies do vášho prehliadača. Aplikácia Verejné registre ISLH používa predovšetkým cookies Google analytics, ktoré umožňujú zbierať a sledovať dáta za účelom získavania štatistík o webovom sídle.

Všetky ikony v aplikácií boli použité z Icons8.