Výber obhospodarovateľa

Podopatrenie 15.1. – Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu

Pre vyhľadanie porastov, na ktoré je možné požiadať o kopenzačnú platbu z PRV, zadajte kód obhospodarovateľa. Kód obhospodarovateľa je identifikačné číslo obhospodarovateľa v elektronickej evidencii štátnej správy. Môžete ho vyhľadať vo verejnom registri obhospodarovateľov. Ak kód nemôžete nájsť (štátna správa ešte neeviduje obhospodarovateľa v systéme), vyhľadávajte podľa kódu lesného celku

1.Krok. Zadajte platný kód obhospodarovateľa