Les (MPRV SR) 5-01

Ročný výkaz o lesnom hospodárstve

Údaje sa automaticky odosielajú do databázy po odkliknutí voľby Uložiť pri každom module.