ISLHP Lesníctvo Poľovníctvo Prihlásenie
Zdrojom podrobných informácií o lesných porastoch a ostatných lesných pozemkoch sú predovšetkým Programy starostlisvosti o lesy (PSL) . Údaje opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení z PSL sú na Internete poskytované prostredníctvom webovej aplikácie Lesnícky geografický informačný systém (LGIS) Aplikácia LGIS bola v roku 2009 vybudovaná na technológii Microsoft Silverlight. Táto technológia v súčasnosti v moderných prehliadačoch už nie je podporovaná. Túto technológiu v súčasnosti podporuje len prehliadač Internet Explorer 11. Spustiť LGIS