ISLHP Lesníctvo Poľovníctvo Prihlásenie

Informačný systém lesného hospodárstva

Programy starostlivosti o les

Program starostlivosti o lesy (PSL) je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Poskytuje obhospodarovateľovi lesa mapové, číselné a textové podklady nevyhnutné pri hospodárení v lesoch. Viac o PSL.