ISLHP Lesníctvo Poľovníctvo Prihlásenie
Lesnícke mapy slúžia potrebám lesného hospodára a zobrazujú stav lesných pozemkov určeného lesného celku k začiatku platnosti PSL. Ťažiskom lesníckeho mapovania je tvorba, aktualizácia a vydávanie tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD), ktorú v zmysle legislatívy zabezpečuje Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky. V digitálnej podobe sa TŠMD publikuje v prostredí Internetu prostredníctvom webovej aplikácie Lesnícky geografický informačný systém (LGIS) Aplikácia LGIS bola v roku 2009 vybudovaná na technológii Microsoft Silverlight. Táto technológia v súčasnosti v moderných prehliadačoch už nie je podporovaná. Túto technológiu v súčasnosti podporuje len prehliadač Internet Explorer 11. Spustiť LGIS