ISLHP Lesníctvo Poľovníctvo Prihlásenie
V zmysle Uznesenia vlády SR č.346 z roku 2017 k návrhu Stratégie a akčnému plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy je Národné lesnícke centrum povinné zverejňovať údaje získavané a spravované z verejných zdrojov vo forme otvorených dát (OpenData) na portáli otvorených dát (https://data.gov.sk). Všeobecné pravidlá pre sprístupňovanie informácií z informačných systémov verejnej správy elektronickým spôsobom sú stanovené zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi štandardami pre informačné systémy verejnej správy stanovených výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Datasety NLC