Ceny dreva:

Druh obhosp. Destinácia Sortiment DR Cena Cena priemer Dodávky Dodávky suma