Datasety NLC API Help

Poľovné revíry

Request

Volanie API Popis
https://gis.nlcsk.org/Datasety/api/PolovneReviry

Všetky revíry

https://gis.nlcsk.org/Datasety/api/PolovneReviry?Nazov={Nazov}

Podľa názvu/časti názvu revíru

Response

Názov Popis Typ
Id

Poradové číslo

integer
Nazov

Názov poľovného revíru

string
DatumRozhodnutia

Dátum vydania rozhodnutia OÚ

string
CisloRozhodnutia

Číslo rozhodnutia OÚ

string
Okres

Názov okresu, v ktorom je revír

string
PolovnaOblast

Názov poľovnej oblasti

string
WKT

Well-known text formát geometrie

WKT
GeoJSON

GeoJSON formát geometrie

GeoJSON