Lhc

APIDescription
GET api/Lhc

Všetky

GET api/Lhc/{id}

Podľa id

GET api/Lhc?Clhc={Clhc}

Podľa čísla LHC

PodneJednotky

Lesné pôdne jednotky

APIDescription
GET api/PodneJednotky

Všetky

GET api/PodneJednotky/{id}

Podľa id

GET api/PodneJednotky?PODNYTYP1={PODNYTYP1}&PODNYTYP2={PODNYTYP2}

Podľa čísla pôdneho typu

JPRL

Jednotky priestorového rozdelenia lesa

APIDescription
GET api/JPRL

Všetky JPRL

GET api/JPRL/{id}

Podľa id

GET api/JPRL?Kpl={Kpl}

Všetky JPRL za Kpl (kód Lesného celku)

PolovneReviry

Poľovné revíry

APIDescription
GET api/PolovneReviry

Všetky

GET api/PolovneReviry/{id}

Podľa id

GET api/PolovneReviry?Nazov={Nazov}

Podľa názvu