Lesná hospodárska evidencia (LHE)


Voľba v menu LHE. Do tejto častí sa môžete dostať len ak ste prihlásený ako odborný lesný hospodár, alebo pracovník štátnej správy. V prvom prípade máte aj právo editácie na Vami obhospodarovanom území, v druhom prípade môžete len pozerať údaje pre Vám patriacich OLH a obhospodarovateľov.

 • ak ste prihlásený ako OLH

 • LHE --> Ročná evidencia – v rozbaľovacej ponuke Vám program ponúkne zoznam Vám patriacich obhospodarovateľov. Jedného z nich si vyberiete, pod ním sa Vám automaticky objaví zoznam celkov ktoré obhospodaruje

 • Kurzor dáte na celok, pre ktorý chcete evidovať, alebo prezerať údaje a podľa toho čo chcete editovať/pozerať kliknete na tlačítko Ťažba, Obnova, Pestovanie, Ochr.melior., alebo Výkony.

 • LHE --> Mesačná evidencia  – v rozbaľovacej ponuke Vám program ponúkne zoznam Vám patriacich obhospodarovateľov. Jedného z nich si vyberiete, pod ním sa Vám automaticky objaví zoznam JPRL ktoré obhospodaruje

 • Kurzor dáte na JPRL, ktorú chcete evidovať, alebo prezerať údaje a podľa toho čo chcete editovať/pozerať kliknete na tlačítko Ťažba, Obnova, alebo Pestovanie.


 • ak ste prihlásený ako pracovník štátnej správy

 • Evidencia --> OLH – výber konkrétneho OLH zo zoznamu. Stačí keď ste na ňom nadstavený

 • LHE --> Ročná evidencia – v rozbaľovacej ponuke Vám program ponúkne zoznam obhospodarovateľov, ktorí patria Vami vybranému OLH. Jedného z nich si vyberiete, pod ním sa Vám automaticky objaví zoznam celkov ktoré obhospodaruje

 • Kurzor dáte na celok, pre ktorý chcete evidovať, alebo prezerať údaje a podľa toho čo chcete editovať/pozerať kliknete na tlačítko Ťažba, Obnova, Pestovanie, Ochr.melior., alebo Výkony.

 • LHE --> Mesačná evidencia – v rozbaľovacom menu Vám program ponúkne zoznam obhospodarovateľov, ktorí patria Vami vybranému OLH. Jedného z nich si vyberiete, pod ním sa Vám automaticky objaví zoznam JPRL ktoré obhospodaruje

 • Kurzor dáte na JPRL, ktorú chcete evidovať, alebo prezerať údaje a podľa toho čo chcete editovať/pozerať kliknete na tlačítko Ťažba, Obnova, alebo Pestovanie.