Po naštartovaní programu Vám bude sprístupnené základné menu :

Pozadie – Lesnícka mapa, Porastová mapa, Ortofoto mapa, Bez pozadia

Vyhľadanie – Dielec, mestá/Obce, Katastrálne územie, LHC, Okres

Informácie – Údaje o JPRL, Súhrnné informácie

Ďalšie ponuky sa sprístupnia po Vašom prihláseni do systému – klik na červeného panáčika vpravo hore --> zadanie Vašich identifikačných údajov. Systém podľa nich diferencuje počet a druh ponúk v menu. Existuje niekoľko prihlasovacích rolí. Jednotlivé role prideľuje systémový administrátor.


Rola : SSLH a SSLH_reader

Pozadie – Lesnícka mapa, Porastová mapa, Ortofoto mapa, Bez pozadia, Raster C KN, Raster E KN

Evidencia –Subjekty, Obhospodarovateľ, OLH, Pozemkové spoloč., Priestupky, Vyhlasovanie LC

Vyhľadanie –Dielec, mestá/Obce, Katastrálne územie, LHC, Okres, Zoznam JPRL

Informácie –Kataster, Údaje o JPRL, Súhrnné informácie

LHE –Evidencia ročná, Evidencia mesačná

Nastavenie –Zmena hesla


Rola: OLH

Pozadie–Lesnícka mapa, Porastová mapa, Ortofoto mapa, Bez pozadia, Raster C KN, Raster E KN

Vyhľadanie–Dielec, mestá/Obce, Katastrálne územie, LHC, Okres, Zoznam JPRL

Informácie–Údaje o JPRL, Súhrnné informácie

LHE–Evidencia ročná, Evidencia mesačná

Nastavenie–Zmena hesla


Rola: Kataster

Pozadie –Lesnícka mapa, Porastová mapa, Ortofoto mapa, Bez pozadia, Raster C KN, Raster E KN

Vyhľadanie –Dielec, mestá/Obce, Katastrálne územie, LHC, Okres, Výber porastov

Informácie –Kataster, Údaje o JPRL, Súhrnné informácie

Nastavenie –Zmena hesla